hrminternetlogo1

Organisatieadvies, project- en interimmanagement, coaching, mediation

item2

Brainstorm. Creativiteit en Realisatie.

Een vruchtbare en snelle manier om met een groep nieuwe en creatieve ideeŽn en oplossingen te bedenken. En de beste oplossingen te selecteren en uit te werken.

Met brainstormen bereikt u niet alleen oplossingen, maar ook draagvlak daarvoor. De sessie levert de deelnemers inspiratie en plezier.

Brainstormen kunt u bijvoorbeeld inzetten om:

  • oplossingen voor problemen te bedenken,
  • in uw organisatie aanwezige kennis en ideeŽn naar boven te halen,
  • nieuwe marktbenaderingen te bedenken met marktanalyses en swot analyses,
  • de doelstellingen en aanpak van een project te bedenken,
  • strategie ontwikkeling,
  • productontwikkeling en innovatie,

of welk ander vraagstuk waarvoor u een antwoord nodig hebt.

Brainstormsessie begeleiden.

  • Intake

Als u ons vraagt uw brainstorm te begeleiden beginnen wij met een intake gesprek met de "probleemeigenaar" en zo mogelijk met de deelnemers om de vraagstelling scherp te formuleren.

  • Brainstormsessie

De duur van de sessie is afhankelijk van de vraagstelling, maar onze ervaring leert dat een sessie meestal een dag duurt en soms meer tijd nodig heeft om niet alleen ideeŽn te genereren, maar ook oplossingen te selecteren en acties te formuleren.

  • Rapportage

Belangrijk is dat snel na de sessie de ideeŽn en oplossingen worden vastgelegd en voor de deelnemers beschikbaar zijn om ideeŽn niet verloren te laten gaan, maar ook om een start te maken met de uitwerking. Wij kunnen de rapportage voor u verzorgen of wij ondersteunen uw rapporteur.

  • Evaluatie en vervolg

Kort na de sessie bespreken we met u de sessie, de resultaten en uw vervolgaanpak.

Management by Sailing

Wilt u eens eens met een managementteam op een uitdagende wijze uw zaken bespreken, kijk dan op management by sailing.

brainstorming
DSC1071
Site map Links Contact Kijken naar Kunst Conflictbemiddeling Coaching Loopbaanbegeleiding Startende ondernemer Outplacement Projectmanagement Ons profiel Home