hrminternetlogo1

Organisatieadvies, project- en interimmanagement, coaching, mediation

item2

Met ontslag bedreigd?

Als een medewerker te horen krijgt dat hij moet vertrekken staat voor hem of haar de wereld op z'n kop. Vaak komt u dan in aanmerking voor een outplacementtraject. Daarin krijgt u begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan.

De fasen van een  outplacementtraject.

Verwerking. De ervaring van een gedwongen ontslag verwerken en de teleurstelling omzetten in nieuwe kansen.

Zelfanalyse. De loopbaanervaringen en levensloop in kaart brengen.

Talenten. Definieren wat onze client te bieden heeft en over welke talenten hij beschikt, (wat kan ik, wat wil ik); opstellen van een c.v.

Marktonderzoek. Waar liggen de kansen en de mogelijkheden (wat kan er). 

Netwerken. Het eigen netwerk in kaart brengen en aanspreken en waar mogelijk gebruik maken van ons netwerk.

Gesprekstraining. Hoe kom ik zelfbewust over en hoe kan ik een goed gesprek voeren.

Solliciteren. Voorbereiden van gesprekken, actualiseren van het c.v. en evalueren van sollicitaties.

Nieuwe baan. Coaching in de nieuwe functie gedurende de eerste periode.

De verschillende fasen kunnen door elkaar heen lopen, afhankelijk van de situatie van de client.

Als de uitkomst van de zelfanalyse en het marktonderzoek daar aanleiding toe geeft,  bestaat ook de mogelijkheid van begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap.

Site map Links Contact Kijken naar Kunst Conflictbemiddeling Coaching Loopbaanbegeleiding Startende ondernemer Outplacement Projectmanagement Ons profiel Home